Systemy, bazy danych

System działa na serwerze z systemem operacyjnym Linux z bazą danych MySQL. Oprogramowanie napisane jest w językach PHP i C.

W krytycznych instalacjach możliwe jest zastosowanie serwerów zapasowych, które dzięki replikacji bazy danych w każdej chwili gotowe są przejąć zadania uszkodzonego serwera głównego.

Dane o zdarzeniach rejestrowane są przez czytniki RFID (czytnik1 czytnik2) systemu UNIQUE, przyłączone do serwera poprzez sieć komputerową. W transmisji wykorzystywany jest protokół TCP, możliwe jest więc zainstalowanie czytników w dowolnej odległości od serwera, nawet w oddziale firmy w innym mieście czy kraju. Same czytniki wyposażone są w interfejs RS485, dzięki czemu instalować je można w odległości do 2 kilometrów od koncentratora RS485 wykorzystując istniejące kable telefoniczne.

System RFID UIQUE to system kart zbliżeniowych. Odczyt karty następuje bez konieczności fizycznego zetknięcia karty z czytnikiem, wystarczy jej zbliżenie na odległość kilkunastu centymetrów. Nie jest konieczne wyjmowanie jej z ochronnego etui czy portfela.

Karta, zwana transponderem, zawiera w sobie układ scalony z zapisanym unikalnym identyfikatorem. Po zbliżeniu transpondera do czytnika w jej antenie indukuje się niewielkie napięcie. Zostaje naładowany kondensator zasilający układ scalony, który wysyła swój identyfikator. Jest on wysyłany do serwera, który na podstawie wpisu w bazie danych identyfikuje właściciela karty i podejmuje właściwe działanie – rejestrację faktu przyjścia/wyjścia do pracy, otwarcie drzwi do szatni pracowników, uruchomienie bramki wejściowej, podniesienie szlabanu na parking itp.

Transponder może mieć wiele postaci, może być w formie breloczka do kluczy, krążka wielkości monety, opaski na rękę imitującej zegarek, szklanej, hermetycznej kapsułki. W naszym systemie RCP preferujemy transpondery w postaci plastikowej karty formatu kart kredytowych. Umożliwiają one wykonanie kolorowego nadruku zawierającego imię i nazwisko pracownika, jego zdjęcie, logo firmy itp. (przykład) Może się ona wtedy stać elektroniczną legitymacją pracowniczą, pełniąc wiele dodatkowych funkcji, jak wydawanie posiłków regeneracyjnych, wypożyczanie narzędzi w narzędziowni, oddawanie głosów w referendum itp.

 

W systemie wydzielić można trzy części, oferujące różne funkcje:

Moduł rejestracji zdarzeń zapisuje w bazie danych serwera zdarzenia pochodzące od czytników.

Może też, jeśli system RCP uzupełniono o funkcjonalność systemu kontroli dostępu uruchamiać zamki elektromagnetyczne, mechanizmy bramek czy szlabanów. Dane o zdarzeniach zapisywane są dwukrotnie. Do jednej kopii danych administrator systemu ma dostęp, może je usuwać, poprawiać, dopisywać zdarzenia które nie pochodzą z czytnika (na przykład wpisać godzinę przyjścia pracownika kiedy ten zapomniał w domu karty). Druga kopia danych pozostaje zawsze niezmieniona, umożliwiając wykrycie nieuprawnionego manipulowania wpisami.

Moduł obsługi systemu pozwala na wpisywanie danych pracownika, emisję kart, edycję harmonogramów pracy, edycję listy wydziałów firmy, kalendarza itp. Dostępny jest w zasadzie z jednego stanowiska, zwykle w dziale kard, wyposażonego w dedykowany czytnik do rejestracji nowych kart i opcjonalnie specjalizowana drukarkę do ich personalizacji (wydruk zdjęcia, imienia, nazwiska). Oczywiście możliwe jest przygotowanie więcej niż jednego takiego stanowiska, na przykład w oddziale firmy w innym mieście.

Moduł prezentacji danych pozwala na emisję raportów, edycję danych (wpisywanie przyczyn absencji, edycję zdarzeń (pracownik zapomniał karty), analizę ruchu w punktach kontrolnych przedsiębiorstwa itp.

Oprogramowanie systemu oferuje interfejs do danych protokołem HTTP, korzystając z serwera Apache. Dostęp do systemu możliwy jest więc z dowolnego komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową. Użytkownik identyfikowany jest na podstawie nazwy użytkownika i hasła, na ich podstawie przydzielane mu są właściwe uprawnienia. Brygadzista będzie na przykład miał prawo do przeglądania i edycji danych swojej brygady, pracownik służb płacowych do edycji danych związanych z wynagrodzeniami, pracownik działu kadr do dodawania nowych pracowników, analizy obecności, emisji nowych kart.

 

Jednym z priorytetów podczas budowy naszego systemy była jego niezawodność.
Cel ten udało nam się osiągnąć dzięki zastosowaniu:

Najważniejsze cechy charakterystyczne naszego systemu to: