Przykładowe wyceny instalacji

Podane tutaj ceny prosimy traktować wyłącznie jako orientacyjne.
Dotyczą wprawdzie rzeczywistych, wykonanych przez nas instalacji, jednak zmiany cen komponentów, kursów walut i specyfika wykonania sieci w różnych obiektach powoduje, że koszt wykonania konkretnej sieci może się róznić od przykładowej.
Aby otrzymać wycenę wykonania konkretnej sieci prosimy o kontakt mailem lub telefonicznie.