Sieci komputerowe, systemy, bazy danych...

Dwadzieścia lat minęło....

Ano minęło, w 2017 roku stuknęło nam 30 lat.

Pod koniec 1987 roku w kancelarii notarialnej w Tarnowskich Górach sporządzona została umowa naszej spółki. Rejestracja w Sądzie Rejonowym w Katowicach miała miejsce 2 grudnia 1987 roku. W Rejestrze Handlowo-Bankowym otrzymaliśmy numer RHB262.

Od samego początku zajmowaliśmy się sieciami komputerowymi, lokalnymi i rozległymi. Robimy to nadal, możemy więc szczerze powiedzieć, że tu posiadamy wieloletnie doświadczenie. Wykonaliśmy niejedną sieć komputerową, większe z nich wymienione są w spisie naszych prac.

Zajmowaliśmy się też serwerami z procesorami RISC i systemami operacyjnymi OpenVMS, Tru64UNIX. W tym obszarze działalności byliśmy firmą partnerską Digital Equipment Corporation, firmy znanej przede wszystkim z komputerów VAX. Dwa działające egzemplarze zachowaliśmy 'dla potomności' . Trochę części zamiennych też można u nas znaleźć, ale do starszych komputerów.

Trzecim obszarem działalności było tworzenie oprogramowania dla przedsiębiorstw. Tu odnotowalibyśmy systemy FK, kadrowe, placowe i gospodarki magazynowej działające na komputerach ME29 z systemem operacyjnym TME dla Huty Zabrze i Mostostal Zabrze, system zarządzania obrotem leków hurtowni Cefarm działający pierwotnie pod systemem XENIX, a później SCO-UNIX, systemy sterowania i zarządzania produkcją w Fiat Auto Poland na komputery VAX z systemem operacyjnym VMS.

Na bazie wieloletnich doświadczeń powstały nasze obecne systemy Rejestracji Czasu Pracy, Kontroli Dostępu i Systemy Produkcyjne.

Potwierdzeniem naszych osiągnięć może być nasza 'kolekcja' certyfikatów.